Начало

Как започна всичко?

… Тогава се изправихме пред много важен избор. Имахме две опции – първата, да се откажем, което за нас е далеч от възможното, защото обичаме това, което правим и втората – да опитаме да се борим с огромната машина, с която се сблъскахме. Всъщност, не направихме нито едното, нито другото…  Виж повече

 

How it all started?

… Then, we had to take an important decision. We had two options – the first one – to give up, which was impossible for us, because we love what we do, and the second option – to try to fight with the big machine which we hit. Actually, we didn’t do nor the one, nor the other… See more

Към началото