Event Management by Art E Fakt / Арт Е Факт - Организатор събития - едно от нашите събития.
събития
Изложба стъклопис Галина Ангелова, в градината на Арт Е Факт.

Като организатор на събития, Арт Е Факт знае, че доброто събитие е процес на комуникация, изградена върху доверие. Изискват се не-малко опит, познания и търпение, за които е нужен добър екип. 

След като изградим концепцията и сме сигурни в представите, които имат нашите клиенти за възложените ни проекти, пристъпваме към същинската организация. Във времето успяхме да изградим мрежа от контакти, която да ни позволи да поемаме задачи от всякакво естество, свързани с дадено събитие. Това ни дава свободата да предлагаме концепции, които знаем точно как да реализираме. Освен с дизайнерските декорации и продукти, които можем да изработим за събитието, сме сигурни в партньорите, които осигуряват техническото обезпечаване на нашите събития, както и в професионализма на всеки артист, с когото работим. Можем да препоръчаме  водещи, фотограф, видеограф, артисти и др., както и да съдействаме в изготвянето на сценарий.

Фестивал Арт Е Факт - От другия край на дъската
Литературни събития
Барабанистът Alex Van Lazarov.

Арт Е Факт ще реализира всяка идея, с категоричния почерк на нашия екип!

За перфектното събитие!

Можете да разгледате снимки и видеа от наши събития в профилите на Арт Е Факт в социалните мрежи :  FacebookInstagramYouTube.

Scroll to Top